Album logor

Hoa Khôi Liên Trường 2017

Các cựu Hoa Khôi của những năm trước

Hai MC Billy Lê và Bảo TrânGiant banner reads "Lan Anh MS 19 - We Love You" của bạn bè contestant 19. She becomes "Hoa Khôi Liên Trường 2017"Contestants In Evening GownNguyễn Thị Quỳnh Như - age 20, CSU Long Beach major Criminal Justice - career goal Police Officer

Vivian Vi Lê Quang - age 22, APU major Master in Education - career goal Elementary School TeacherConnie Nguyễn Thảo Nguyên - age 20 UCLA major Biology - career goal PhysicianDiane Thảo Huỳnh - age 22 UCI major Business Economics & Sociology - career goal Event PlannerLeeana Nguyễn Thị Mỹ Lệ - age 20 Chapman University major Business Administration & Marketing - career goal Business Operating Manager

Kelley Mỹ Hà - age 23 UCI major Biological Science - career goal Optiometrist

Katarina Diễm Lê - age 21 UC Riverside major Political Science - career goal Business Law Attorney

Tina Dục Nguyễn - age 24 CSU SB major Healthcare Management - career goal Physician Assistant

Linda Phương Nguyễn - age 21 UCI major Business Economics & Art - career goal CPATiffany Trần Bảo Khuyên - age 21 CSU LB major Sociology - career goal Social EntrepreneurKatelynn Nguyễn Vân Khanh - age 17 Diamond Bar HS major Criminology - career goal Foresic PsychologistDiana Ngô Thúy Hằng - age 20 UCI major Biological Science - career goal Registered NurseMichelle Lưu Mỹ Nghi - age 17 Rosemead HS major Biochemistry - career goal Cosmetic PhysicianKatrina Trần Hạ Nhi - age 18 UCI major Pharmaceutical Science - career goal PharmacistAnna Uyên Phạm - age 20 CSUF major Biochemistry - career goal PediatricianMichelle Nguyễn Ngọc Mai - age 18 OCC major Biology - career goal NeurosurgeonTamle Nguyễn Thanh Tâm - age 21 OCC major Nursing - career goal Nurse PractitionerVõ Hoàng Anhthi - age 17 Valencia HS major IT - career goal Information Security AnalystAmber Nguyễn Thị Lan Anh - age 25 Santa Ana College major Biochemistry - career goal PharmacistVictoria Bùi - age 23 CSUF major Finance - career goal Entrepreneur

Contestants In Evening Gown

Contestants In Traditional Áo Dài

Top 5 In Talent Show

Contestant# 19 - Amber Nguyễn Thị Lan Anh Hoa Khôi Liên Trường 2017Thank you for viewing