Album logor

Văn nghệ đón Giao Thừa tết Nhâm Thìn 2012 tại chùa Điều Ngự

 


Thank you for viewing