Album logor

Đại Hội TX2 tại Úc Châu - Melbourne Attractions

Click vào tấm mình thích để download












Koala




















Wombat


Wombat


Kangaroo






































Cổng vào Richmond - khu vực thương mại của người Việt tại Melbourne


































The Holden EFIJY
A wild 21st Century concept car at Australian International Motor Show in Sydney & Melbourne
Feature GM 6.0-litre V8 Super power engine, body by Chevrolet Corvette, Australian made






GM Holden Buick Avenir, an Australian-designed concept car
























































Thank you for viewing