Album logor

Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long Mừng Xuân Nhâm Thìn 2012

 




Reception










































Múa lân mừng xuân Nhâm Thìn


































Nghi lễ khai mạc




















































Chương trình văn nghệ




















































Tặng hoa hồng nhân dịp lễ Valentine's Day




















































Thank you for viewing