Album logor

Dạ Tiệc Gây Quỹ - Nghi Lễ Khai Mạc

Xây dựng Đài Tưởng Niệm Hoàng Sa

Albums: Khai Mạc – Văn NghệTiếp Tân
Albums: Khai Mạc – Văn Nghệ – Tiếp Tân
Thank you for viewing