Album logor

Thăm viếng Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa

Nhân Ngày Quân Lực 19/6/2020Thank you for viewing