Web Analytics
HQ1 Reunion 2014

Hải Quân Đại Tá Trần Văn Triết Cựu Hạm Trưởng HQ 1

Khu Trục Hạm Trần Hưng Đạo
Mừng Ngày Hội Ngộ với Thân Hữu HQ và Thủy Thủ Đoàn - 2014Thank you for viewing