Web Analytics
Kỷ Niệm 30 Năm Phong Thánh - Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Kỷ Niệm 30 Năm Phong Thánh - Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Giáo Phận Orange long trọng tổ chức Đại Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Trường Đại Học UC Irvine, UCI Bren Events CenterRehearsalProcessionBan hợp xướng Magnifica, Soprano Tú Lan, dàn nhạc giao hưởng và nhạc trưởng Trần ChúcThank you for viewing