Web Analytics
DH 13 Uc Chau Du Ngoan Grand Barrier Reef

Đại Hội TX2 tại Úc Châu
Grand Barrier Reef, Town of Seventeen Seventy

Click vào tấm mình thích để download


Đảo san hô Lady Musgrave Coral Island
Đổ bộ lên đảo san hô


a/c Trần Trúc Việt, a/c Nguyễn Phùng Duyên, a/c Lâm Huy Tào, anh Quới, a/c Võ Anh, Trương Quang, a/c Nguyễn Trí Hồng,
a/c Trần Văn Bính, a/c Ngũ Hà, a/c Lê Văn Các, a/c Đồng Văn Ba, Nguyễn Văn Oanh
Thank you for viewing