Web Analytics
Hoa Khôi Liên Trường 2013

Hoa Khôi Liên Trường 2013

20 contestants in evening gowns

20 contestants in traditional Áo Dài

Serena Tạ Ngọc Hoàng Anh

Michelle Ngọc Nguyễn

Nguyễn Thị Phương Thảo

Sandy Ninh Mai Thảo

Tracy Nguyễn Thanh Thảo

Verna Hiền Võ

Tina Diệu Phan

Trisha Nguyễn Thùy Trang

Linda McKeith Lâm

Lê Thị Thanh Tâm

Karen Đặng Thùy Trang

Caroline Vũ Thị Minh Thụy

Tawnee Đinh Phượng Tần

Michelle Khưu Mễ Tuyết

Annie Bùi Hoàng Anh

Nguyễn Hoàng Trâm

Christy Thị Nguyễn

Trần Phan Trúc Linh

Tonya Trần Thị Tố Nga

Dolly Võ Hạnh Phúc

10 s e m i f i n a l i s t w i n n e r

And here are 5 FinalistTrần Phan Trúc Linh, Tina Diệu Phan, Verna Hiền Võ

Vũ Thị Minh Thụy, Christy Thị Nguyễn

Kết quả Hoa Khôi Liên Trường 2013 (Queen) - Contestant# 12 - Hoa Khôi Liên Trường Vũ Thị Minh Thụy (1st Princess) Á Khối 1 - Contestant# 7 - Tina Diệu Phan (2nd Princess) Á Khôi 2 - Contestant# 6 - Verna Hiền Võ
Thank you for viewing.