Web Analytics
Hoa Khôi Liên Trường 2014

Hoa Khôi Liên Trường 2014


Opening

Contestants in evening gowns


1. Trần Thị Trâm Anh
2. Võ Thị Quỳnh Giao
3. Helene Phạm Vũ Hoàng Lan
4. Diana Lê Trúc Nhi
5. Angelisa Võ Diễm Ái
6. Ann Nguyễn Ngọc An
7. Vũ Hoàng Phương Linh
8. Jennifer Quế Hải Yến
9. Minna Nguyễn Kiều Duyên
10. Dương Lê Kiết Linh
11. Anne Nguyễn Kim Phụng
12. Michelle Đoàn Quế Quỳnh Dao
13. Tina Lương Thúy Nga
14. Dương Hoàng Anh
15. Jennifer Đặng Đình Đinh
16. Theresa Trần Thùy Duyên
17. Vivian Linh Sử
18. Vickie Bùi Mai Thi
19. Jenny Nguyễn Vương Mai Anh
20. Lê Thị Thanh Thủy
Thí sinh trong áo dàiMC Nguyễn Hằng Ny - Cựu Hoa Khôi Liên Trường năm 2012

Văn Nghệ
Top Five Contestants

Hoa Khôi Liên Trường 2013 - Caroline Vũ Thị Minh Thụy


Top Five Contestants Performance

Thank you for viewing