Web Analytics
Ra Mắt Sách HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG

Ra mắt sách

HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG

Đây là quyển sách dùng hình ảnh để kể lại từ những ngày rước linh vị đến ngày khánh thành Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa ở thành phố Westminster, California. Mọi ngưới có thể xem quyển sách hình qua địa chỉ này và nếu muốn mua trực tiếp từ nhà in cũng được:

https://oanh19.com/photobook/DTNHSPhotoBook.php