Web Analytics
Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần Năm Thứ 720

Năm 2020, Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long tổ chức Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần Năm Thứ 720 ngắn gọn tại Đền Thờ Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa, Nam California.
Thank you for viewing