Web Analytics
Ngày Hoàng Sa 2013

Lễ Tưởng Niệm Ngày Hoàng Sa 19/1/2013

Quang cảnh bên ngoài hội trường

Rước Linh Vị các Anh Hùng Tử Sĩ Hoàng Sa từ Hội Đức Thánh TrầnÔng Thềm Sơn Hà SQHQ K17 và công trình sưu tập rất chi tiết để tạo ra tấm bản đồ Biển Đông này

Ông Nguyễn Ngọc Bạch SQHQ/OCS tác giả những mô hình chiến hạm và chiến đỉnh của HQVNCH

Đô Đốc Vũ Đình Đào chủ toạ buổi lễ


Thank you for viewing.