Web Analytics
Ngày Hoàng Sa 2015

Lễ Tưởng Niệm Ngày Hoàng Sa 2015

Đại Tá Nguyễn Hữu Xuân chủ tọa buổi lễ


Thank you for viewing