Web Analytics
Anh Den Mau

20 MVSC Contestants and Bridal Show ModelsSerena Tạ Ngọc Hoàng Anh

Michelle Ngọc Nguyễn

Nguyễn Thị Phương Thảo

Sandy Ninh Mai Thảo

Tracy Nguyễn Thanh Thảo

Verna Hiền Võ - Á Khôi 2

Tina Diệu Phan - Á Khôi 1

Trisha Nguyễn Thùy Trang

Linda McKeith Lâm

Lê Thị Thanh Tâm

Karen Đặng Thùy Trang

Caroline Vũ Thị Minh Thụy - Hoa Khôi 2013

Tawnee Đinh Phượng Tần

Michelle Khưu Mễ Tuyết

Annie Bùi Hoàng Anh

Nguyễn Hoàng Trâm

Christy Thị Nguyễn

Trần Phan Trúc Linh

Tonya Trần Thị Tố Nga

Dolly Võ Hạnh Phúc

 

Bridal Fashion Show
Thank you for viewing