Web Analytics
Pano

Pano', 'pano', '

Panorama images

Click image for 100% viewOld Faithful Geysers - Yellowstone Park


Downtown Chicago


Acapulco, Mexico


Acapulco Beach Front, Mexico


Coronado Bridge, San Diego
SAN DIEGO - CORONADO BRIDGE
LENGTH:11288 ft ( including approaches )
CHANNEL SPAN:1880 ft
STRUCTURE:channel span - 3 span continuous orthotropic box girders
VERTICAL CLEARANCE:200 ft
OPENED:August 3, 1969
COST:$ 47.6 million
AUTO TOLL:$ 1.00
COLLECTION:$ 8,000,000.00 per year
TRAFFIC LANES:5 lanes (2 in each direction, the middle lane is reversible)
AVG. DAILY TRAFFIC:68,000 vehicles/day
Source: www.dot.ca.gov/hq/esc/tollbridge/Coronado/Corofacts.html


Port Of Los Angeles, California


Anaheim Regional Transportation Intermodal Center Opened in 2014. Total construction cost of $185 million.


Westminster Cemetery


Ngày Hoàng Sa được tổ chức ở nhà hàng Paracel năm 2013


Rosemary's Garden Restaurant, Houston Texas for ĐH12


St. Anthony Parish Church. Hợp Kim & Minh Nhật's Wedding


Five Wounds Church. Nikki Ngo & Tommy Ho's Wedding


Lake Tahoe. Hậu ĐH11


Silver Legacy Casino, Reno. Hậu ĐH11


Monterey Harbor, California


Avila Lake, California


Carmel By The Sea, California


Hearst Castle - Outdoor Pool, California


Hearst Castle - Indoor Pool, California


Hearst Castle - Upper Level View, California


Morro Beach, California


Pacific Grove, California


Clearwater, Florida


Clearwater, Florida


Clearwater, Florida


Hoa Khôi Liên Trường 2014


College Fjord, Alaska


Denali mountain range, Alaska


Conyers, Georgia


San Diego Bay, California


Downtown San Diego, California


Huntington Library Lily Ponds, California


Laguna Beach, California


Our Lady Of LaVang Church


Stone Mountain, Georgia


Special Project "Tượng Đức Thánh Trần"

Tượng Đức Thánh Trần
Tấm hình này gồm có 2 phần.
Phần hình nằm trên là Tượng Đức Thánh Trần chụp phía trước Bộ Tư Lệnh Hải Quân ở Sài Gòn
vào năm 1967 của Ron Ryan do Mạnh Hải sưu tầm.
Phần hình nằm phía sau Tượng Đức Thánh Trần gồm có 640 tấm chụp ở nhiều địa điểm và thời gian khác nhau
được ghép lại với nhau với hy vọng ghi lại cuộc sống
của người Việt tị nạn của chúng ta trên đất khách quê người.
Mai kia con cháu chúng ta có dịp nhìn lại họ cũng hiểu biết phần nào những giá trị mà thế hệ đi trước vẫn cố gắng duy trì.