Web Analytics
Chung vui sinh nhat TX2 OVN

Chung vui sinh nhật TX2 OVN
K19 gồm có: Đào Trung Dũng, Phạm Ngọc Hà, Trần Thanh Tùng, Nguyễn Văn Khương, Phạm Văn Hoan, Nguyễn Công Khiêm, Đào Sinh Kim, Lê Trung Dũng, Lê Chí Thiện, Ngũ Hà, Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Văn Oanh, Lê Công Thành, Nguyễn Việt Dzũng, Huỳnh Công Phát, Nguyễn Đức Quang (vũ khí), Nguyễn Văn Tề, Huỳnh Anh, Bùi Ngọc Nở, Hồ Ngọc Hoa. Đứng sau: Dương Đức Trang, Trần Tuấn, Lê Văn Từ, Đặng Văn Cho, Nguyễn Đình Cương, Đinh Hữu Oanh, Ngô Văn Đãng, Nguyễn Đình Hồng, Trương Bá Côn và Trần Xuân.


Sau Nguyễn Văn Oanh, K20 gồm có: Nguyễn Thế Hùng, Phạm Văn Độ, Lưu Quốc Bảo, Nguyễn Văn Chín, Trần Tuấn Đức, Cung Vĩnh Thành, Nguyễn Hữu Bích, Ngô Thiện Tánh, Nguyễn Minh Cảnh, Nguyễn Hữu Thiện, Tôn Long Thạnh và Hồ Ngọc Hoa 19. Đứng sau: Nguyễn Đình Hoàng, Vũ Đức Thiệu, Lê Văn Long, Nguyễn Trọng Cẩn, Trần Duy Tín, Hoàng Ngọc Khang, Mai Kim Phụng và Trần Xuân.


Các khóa khác Vũ Đình Thọ (OCS), Phạm Lăng K25, Lâm Ngọc Thạch K26, Nguyễn Văn Oanh, Đinh Hoàng Cảnh K23, Trương Văn Song K25


Các phu nhân TX2


Các phu nhân HC2
Gia đình con trai bên mặt và gia đình con gái bên trái.

Thank you for viewing