Web Analytics
Đại Hội 17 - Qua ống kính của TX2 Phạm Ngọc Hà

Hình ảnh đại hội kỳ 17 qua ống kính của TX2 Phạm Ngọc Hà

Reception

Nghi Lễ Văn Nghệ

Quan Khách Reception

Video

TX2 Đặng Văn Cho camera

HC2 Lê Văn Long

Chị Tơ (Phu nhân Nguyễn Dụng - Tiền Hội Ngộ

Chị Tơ (Phu nhân Nguyễn Dụng - Dạ Tiệc

chị Nga (phu nhân TX2 Trần Tuấn) cameraĐoạn 1 Tiền Hội NgộĐoạn 2 Dạ Tiệc

Thank you for viewing