Web Analytics
Danh Sách Đại Hội 17


Khóa 19 SQHQ/NT Đệ Nhị Thiên Xứng

Đại Hội Lần Thứ 17 Ngày 5 Tháng 5 Năm 2023

Thư Mời - Chương Trình - Danh sách/Ghi tên - Chi tiết cần biết - PosterDanh Sách Tham Dự Đại Hội Kỳ 17 Năm 2023

Tham dự đại hội, xin nhấn vào chữ:SttHọ và TênĐóng GópTiền Hội NgộDạ TiệcKhách Sạn
1ÂU DỊCH XƯƠNG24022
2BÙI NGỌC NỞ17022
3BÙI NGUYÊN TƯỜNG17022
4CAO QUANG THẢO17022
5Chị LỢI CẨM MINH8511
6Chị NGUYỄN BỬU TOÀN48044Candlewood
7Chị NGUYỄN PHÙNG DUYÊN170
8Chị NGUYỄN VĂN ĐỊNH (LAN)88
9Chị TRẦN MINH LỘC24022Candlewood
10ĐẶNG VĂN CHO17022
11ĐÀO SINH KIM2N/A
12ĐÀO TRUNG DŨNG13512
13ĐINH HỮU OANH24022
14ĐỖ KHẮC MẠNH240
15ĐỖ QUANG BÍCH240
16DƯƠNG ĐỨC TRANG22
17HÀNG THANH NGUYÊN17022
18HỒ NGỌC HOA17022
19HOÀNG VĂN PHI37
20HỒNG KIM MẾN24022
21HUỲNH CÔNG MINH44026
22HUỲNH CÔNG PHÁT11
23HUỲNH HOÀNG NAM27024
24LÃ VĂN NGUYỆN17022
25LÂM HỮU NHÃ17022Candlewood
26LÊ CÔNG THÀNH (*)1002
27LÊ TẤN PHƯƠNG24022Candlewood
28LÊ TRUNG DŨNG100
29LÊ VĂN CÁC315
30LÊ VĂN TỪ13512
31LƯƠNG MINH VIỄN24022
32MAI CÔNG MINH22
33NGÔ SƠN KHÁNH240
34NGÔ VĂN ĐẢNG17022
35NGŨ HÀ24022
36NGUYỄN BÁ NHA27024
37NGUYỄN CÔNG KHIÊM11
38NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG17022
39NGUYỄN ĐÌNH HỒNG8511
40NGUYỄN ĐỨC QUANG13512
41NGUYỄN DỤNG24022
42NGUYỄN HOÀNG190
43NGUYỄN HÙNG CƯỜNG1002
44NGUYỄN HỮU PHƯỚC17022Candlewood
45NGUYỄN HUY CHƯƠNG25
46NGUYỄN KỲ SƠN11
47NGUYỄN NGUYÊN LONG8511
48NGUYỄN TRÍ MINH22
49NGUYỄN VĂN HUỆ24022
50NGUYỄN VĂN KHƯƠNG17022
51NGUYỄN VĂN NĂM24022Candlewood
52NGUYỄN VĂN OANH17022
53NGUYỄN VĂN TRÀNG170
54NGUYỄN VĂN TƯ17022
55NGUYỄN VĂN VĨNH (R)24022
56NGUYỄN VIỆT DŨNG110
57PHẠM NGỌC HÀ17022
58PHẠM VĂN HOAN17022
59PHẠM VĂN QUÍ240
60PHAN VĂN TRUNG26
61PHÙNG VĂN TUYÊN8511
62TRẦN ĐÌNH AN1
63TRẦN NGỌC DIỆP17022
64TRẦN PHƯỚC VẠN34044Candlewood
65TRẦN TRÚC VIỆT170
66TRẦN TUẤN17022
67TRẦN VĂN BÍNH17022
68TRẦN VĂN HẢI17022
69TRỊNH HÙNG702
70TRƯƠNG BÁ CÔN17022
71TRƯƠNG VĂN HẢI SJ24022
72TRƯƠNG VĂN THÌ17022
73VÕ HANH THÔNG240
74VÕ NGỌC KỈNH24022
75VŨ ĐỨC THÀNH17022Candlewood
Tổng Kết12160120156