Web Analytics
Mung SN 70 VTB/HK

Mừng Sinh Nhật 70 Của Các TX2 VTB/HK

Tại Tư Gia Anh Chị Nguyễn Văn Năm


Họp mặt mừng sinh nhật 70 tuổi các TX2 VTB/HK tại tư gia anh chị Nguyễn Văn Năm. Từ trái qua mặt. Hàng ngồi: Nguyễn Văn Oanh, Ngô Tiên Hưng, Đỗ Xuân Thọ, Mai Công Minh, Võ Hanh Thông, Nguyễn Văn Tràng, Nguyễn Văn Năm, Nguyễn Kháng Chiến. Hàng đứng sau: Trần Trúc Việt, Đinh Hữu Oanh, Phan Văn Trung, Nguyễn Văn Tề, Trần Văn Bính, Trần Cẫm Huyền, Trương Văn Hải (ys), Trương Bá Côn, Phan Hồ Hải, Lê Tấn Phương, Tống Chiêu Cầm, Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Viết Mỹ, Nguyễn Nghĩa Hiệp, Lâm Phước Tuấn, Lê Công Tâm và thân hữu.Thank you for viewing