Web Analytics
VTN Hop Mat 2016

TX2 Vùng Tây Nam Hoa Kỳ

Họp Mặt Thường Niên Năm 2016


Từ bên trái: Trần Văn Hải, Lê Đức Chuẩn, Phạm Văn Hoan, Nguyễn Văn Khương, Bùi Ngọc Nở, Nguyễn Việt Dzũng, Phạm Ngọc Hà, n/t Nguyễn Văn Hớn K5, n/t Võ Quang Thủ K11, Phùng Văn Tuyên, Nguyễn Nghĩa Hiệp, Nguyễn Công Khiêm, Bùi Huỳnh Hoa, Nguyễn Hữu Quý, Võ Ngọc Kỉnh, Ngũ Hà, Nguyễn Văn Oanh.


Bùi Huỳnh Hoa


Nguyễn Việt Dzũng


Nguyễn Văn Khương, Bùi Huỳnh Hoa, n/t Võ Quang Thủ


Chị Dung (bà xã của Nguyễn Đình Ẩm) mặc áo tím đứng cạnh chồng sau.


Thân hữu, Nguyễn Hữu Quý, Nguyễn Nghĩa Hiệp


Phạm Văn Hoan, Nguyễn Văn Khương, Bùi Huỳnh Hoa


Võ Ngọc Kỉnh, Lã Văn Nguyện


Lê Đức Chuẩn


Ngũ Hà, Phùng Văn Tuyên
n/t Võ Quang Thủ, Nguyễn Công KhiêmThank you for viewing