Web Analytics
Đại Hội 17 - Hình ảnh và video

Hình ảnh đại hội kỳ 17 Reception

Nghi Lễ Văn Nghệ

Quan Khách Reception

TX2 Đặng Văn Cho camera

HC2 Lê Văn Long

Chị Tơ (Phu nhân Nguyễn Dụng - Tiền Hội Ngộ

Chị Tơ (Phu nhân Nguyễn Dụng - Dạ Tiệc

TX2 Phạm Ngọc Hà camera

chị Nga (phu nhân TX2 Trần Tuấn) camera


Tổng cộng có 64 TX2 trong hình này. Từ trái đếm qua.
Dãy ngồi ghế: Nguyễn Xuân Diên, Nguyễn Hữu Phước, Hồ Ngọc Hoa, Đặng Văn Cho, Phạm Văn Hoan, Nguyễn Công Khiêm, Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Dụng, Trương Bá Côn, Trương Văn Hải SJ, Trần Văn Bính, Mai Công Minh.
Dãy đứng thứ nhất: Trần Đình An, Lê Đức Chuẩn, Nguyễn Kỳ Sơn, Nguyễn Hùng, Lê Trung Dũng, Lê Tấn Phương, Nguyễn Nguyên Long, Nguyễn Văn Tề, Lê Công Tâm, Đào Trung Dũng, Ngũ Hà, Phạm Ngọc Hà, Đinh Hữu Oanh, Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Nghĩa Hiệp, Nguyễn Văn Năm, Lâm Phước Tuấn, Vũ Đức Thành, Ngô Văn Đảng, Trương Văn Thì, Lê Văn Quá, Huỳnh Hoàng Nam, Nguyễn Bá Nha, Trần Thanh Tùng, Trần Trúc Việt.
Dãy đứng thứ hai: Bùi Nguyên Tường, Trần Văn Hải, Huỳnh Công Minh, Trần Chí Quan, Nguyễn Việt Dũng, Bùi Ngọc Nở, Lã Văn Nguyện.
Dãy đứng thứ ba: Trịnh Hùng, Trần Phước Vạn, Nguyễn Đình Hồng, Đỗ Khắc Mạnh, Nguyễn Văn Tràng, Nguyễn Huy Chương, Lê Văn Từ.
Dãy đứng thứ tư: Hoàng Văn Phi, Thái Dưỡng, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Đức Quang, Cao Quang Thảo, Nguyễn Văn Khương, Võ Hanh Thông, Trần Tuấn, Phan Hồ Hải, Nguyễn Hùng Cường, Lâm Hữu Nhã, Nguyễn Văn Vĩnh (Rớt), Hồng Kim Mến.

Anh Chị Nguyễn Nghĩa Hiệp


Anh Chị Phạm Ngọc Hà


Anh Chị Trương Văn Hải SJ


Anh Chị Huỳnh Hoàng Nam


Anh Chị Trương Bá Côn


Anh Chị Nguyễn Hùng Cường


Anh Chị Lã Văn Nguyện


Anh Chị Lê Trung Dũng


Anh Chị Lê Công Tâm


Anh Chị Huỳnh Công Minh


Anh Nguyễn Xuân Diên


Anh Nguyễn Xuân Diên và con trai


Anh Chị Phạm Văn Hoan


Anh Chị Trần Văn Hải


Anh Nguyễn Công Khiêm


Anh Chị Trần Văn Bính


Anh Chị Trần Thanh Tùng


Bốn Anh Đỗ Khắc Mạnh, Nguyễn Nguyên Long, Nguyễn Đình Hồng, Lê Công Tâm


Anh Chị Đỗ Khắc Mạnh


Anh Chị Trần Trúc Việt


Anh Chị Nguyễn Văn Vĩnh (R)


Anh Chị Hồng Kim Mến


Anh Chị Nguyễn Văn Năm


Hai Anh Cao Quang Thảo, Nguyễn Văn Năm


Hai Chị Nguyễn Văn Tràng, Nguyễn Phùng Duyên


Anh Chị Nguyễn Văn Tràng


Anh Chị Lê Tấn Phương


Anh Chị Nguyễn Văn Khương


Anh Chị Đinh Hữu Oanh


Anh Chị Lâm Phước Tuấn


Anh Chị Trần Văn Bính


Anh Chị Nguyễn Bá Nha


Hai Anh Lâm Phước Tuấn, Nguyễn Văn Năm


Anh Chị Hồ Ngọc Hoa


Anh Chị Nguyễn Đình Cương


Anh Chị Đặng Văn Cho


Gia Đình Trần Phước Vạn


Anh Chị Lê Công Tâm và con trai


Chị Nguyễn Phùng Duyên và bạn


Anh Chị Nguyễn Công Khiêm


Anh Trần Chí Quan và con trai


Anh Chị Bùi Ngọc Nở


Hai Gia Đình Nguyễn Văn Tràng và Lê Tấn Phương


Các Chị Hoàng Văn Phi, Nguyễn Nghĩa Hiệp, Phạm Ngọc Hà, Trương Bá Côn, Hồ Ngọc Hoa


Anh Chị Đào Trung Dũng


Anh Chị Nguyễn Đức Quang


Anh Chị Võ Hanh Thông


Anh Chị Trần Tuấn


Anh Chị Nguyễn Việt Dũng


Anh Chị Lâm Hữu Nhã


Anh Chị Vũ Đức Thành


Anh Chị Nguyễn Ngọc Ánh


Anh Chị Lê Văn Quá


Anh Chị Nguyễn Hoàng


Anh Chị Trương Văn Thì


Anh Nguyễn Kỳ Sơn


Anh Chị Nguyễn Hữu Phước


Anh Chị Lê Văn Từ


Anh Huỳnh Công Minh và bạn


Anh Chị Nguyễn Dụng


Anh Chị Nguyễn Dụng


Anh Chị Ngũ Hà


Hai Chị Nguyễn Văn Năm, Mai Công Minh


Anh Chị Mai Công Minh


Anh Đảng Văn Cho và con gái Trương Văn Thì


Anh Chị Hoàng Văn Phi


Hai Chị Nguyễn Dụng, Lâm Phước Tuấn


Anh Chị Phan Hồ Hải


Anh Chị Bùi Nguyên Tường


Con gái Trương Văn Thì và chị Nguyễn Phùng Duyên


Thank you for viewing